МБАЛ Св. София - Болницата на България

Цялостно end-to-end решение

Тагове


Custom решение


Оптимизация


Миграция


VSP хостинг


Booking система

 

Уебсайт на Многопрофилна болница за активно лечение "Света София"


Това е една от най-големите болници в страната, която предлага широк спектър от медицински услуги и лечение в различни области на медицината.

На уебсайта може да се намерят информация за лечението, услугите, диагностиката и процедурите, които болницата предлага. Сайтът предлага и информация за медицинските специалисти, работещи в болницата, включително техните квалификации и опит.

Освен това, МБАЛ "Света София" предоставя онлайн услуги за пациентите, включително възможността за записване на прегледи и процедури, консултации с лекари и поръчка на резултати от изследвания.

Болницата се грижи за качеството на предлаганите услуги, като използва най-съвременните технологии и методи за лечение. Тя има специализирани отдели за различни болести и състояния, включително кардиология, онкология, неврология, акушерство и гинекология, офталмология, урология и др.

МБАЛ "Света София" предоставя информация и услуги за пациенти, които търсят качествено и професионално медицинско обслужване в София и региона.

CarsList.bg, зареден на лаптоп

 

CarsList.bg, зареден на лаптоп

За клиентите ни от МБАЛ "Св.София" ние:

  • Създадохме изцяло custom софтуерно решение, спрямо техните изисквания
  • Съобразихме уебдизайнa с техните желания
  • Създадохме и интегрирахме система за записвания на часове
  • Изработихме изключителен brand book


Технологичен стак


PostgreSQL
Ruby on Rails
NGinX
jQuery
ElasticSearch
Redis
Node.js
Ubuntu
Ruby
Bootstrap